Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Środa 14 Listopad 2018 | Imieniny: Laura, Emil, Wawrzyniec
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
Jak nas widzą ptaki
Historia
Nasz patron
Hymn Szkoły
Certyfikat ,, Bezpiecznej Szkoły\"
Szkoła promująca czytelnictwo
Kadra
Samorząd Uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Nasza szkoła sprzyja zdrowiu
Świetlica Środowiskowa
Dobre Praktyki
Nasze sukcesy i osiągnięcia
Dorobek szkoły w latach 1990-2010
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Szkolny Zestaw Programow Nauczania
Dokumenty szkolne
Dla Rodziców
Harmonogram uroczystości szkolnych na rok szkolny 2017/2018
Dokumenty do pobrania
Plan dyżurów w roku szkolnym 2017/18 (II półrocze)
Godziny lekcji i przerw
Godziny odwozów
LOSY ABSOLWENTÓW
Wyprawka Przedszkolaka
Informacje - publiczne
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Nasz patron
  

STASZIC PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWKU
 
 
       27 kwietnia 1967r. patronem szkoły w Sławoszewku został Stanisław Staszic. Funkcję dyrektora w tym czasie pełnił p. Ryszard Szczekocki.

Tablica pamiątkowa na korytarzu szkolnym z napisem:
"Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
w Sławoszewku
wybudowana w czynie społecznym w 1967r.
przez załogę kopalni „Konin”

przy udziale miejscowego społeczeństwa”
Szkoła została uroczyście otwarta w 1968 r.


Kącik patrona utworzony po rozbudowie i modernizacji szkoły, która nastąpiła dzięki staraniom dyrektora szkoły
p. Karola Licheniaka i decyzji Rady Miejskiej w  Kleczewie. 
     Po prawej stronie znajduje się tablica sprzed modernizacji. pod nią nowa tablica  z napisem:
      „Decyzją Rady Miejskiej w Kleczewie w latach 2001-2003 budynek szkoły poddano modernizacji i rozbudowie ze środków własnych gminy Kleczew. Powierzchnia zabudowy  wzrosła  z 619 m2 do 1400 m2  Sławoszewek, 01.09.2003r.
   Po lewej stronie gablota, w której znajdują  się eksponaty otrzymane w darze od muzeum im. Stanisława Staszica w Pile. W centralnej części nowa tablica,  na której widnieje płaskorzeźba  Stanisława Staszica 
i napis:
                                                 Stanisław Staszic 1755 – 1826 r.
                    „Zawsze takie Rzeczpospolite będą jakie ich młodzieży chowanie.”

 

Stanisław Staszic
urodził się 6 XI 1755 r. w Pile w rodzinie mieszczańskiej. Ojciec, Wawrzyniec Staszic, pełnił w tym mieście funkcję burmistrza; matka Katarzyna z Międlickich, zajmowała się wychowaniem dzieci. Z woli matki został księdzem, gdyż była to jedna z niewielu dróg, która dawała mieszczaninowi możliwość zdobycia znaczenia w życiu publicznym.
Na studiach w Lipsku, Getyndze i Paryżu zdobył gruntowne wykształcenie przyrodnicze. Po powrocie do kraju został nauczycielem dzieci Andrzeja Zamoyskiego. Zajmował się badaniem Karpat, które opisał w dziele
,,O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i nizin Polski”. Był członkiem, członkiem później prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Położył duże zasługi na polu rozwoju szkolnictwa i górnictwa w Polsce.
Działalnością swoją obejmował najważniejsze dziedziny życia politycznego i społecznego. Poglądy swoje wyłożył
w dwóch dziełach: ,,Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego” i ,,Przestrogach dla Polski”. Szczególne miejsce w nich znalazły problemy mieszczan i chłopów oraz troska o kraj, wynikająca z obawy przed utratą niepodległości.

Wiele postulatów dotyczyło szkolnictwa, które według Staszica powinno być wyłączone spod wpływów Kościoła,
a w nauczaniu należałoby łączyć teorię z praktyką.
W dziedzinie organizacji władz państwowych i prawodawstwa  w Polsce domagał się zniesienia liberum veto, przyznanie mieszczaństwu prawa do posiadania reprezentacji w sejmie, wprowadzenia dziedzicznego tronu oraz utworzenia stałej armii. Proponował też zniesienie pańszczyzny w zamian za czynsz. Winą za stan kraju obarczał magnaterię zdolną do egoizmu i zdrady.
Stanisław Staszic jest najwybitniejszą postacią polskiego oświecenia. Zmarł 26 I 1826 w Warszawie. Jego grób znajduje się na Bielanach.


Albumy
W roku szkolnym 2003 / 2004 nasza szkoła obchodziła jubileusz 35 -lecia swego istnienia. Z tej okazji Rada Pedagogiczna przyjęła do realizacji kilka przedsięwzięć, które miały podkreślić i uświetnić to wydarzenie.
Wśród nich było zorganizowanie wycieczki uczniów klas IV – VI do Muzeum Stanisława Staszica w Pile w czerwcu 2004 roku (Mirosława Licheniak) oraz opracowanie albumów prezentujących życie i działalność patrona szkoły - Stanisława Staszica.
    W lutym 2004 r. Mirosława Licheniak i Wanda Wiącek przygotowały album zdjęciowy zatytułowany
,,Stanisław Staszic 1755 - 1826”.Zawiera on zdjęcia wszystkich publikacji, jakie  znajdują się w naszej bibliotece szkolnej.
Album składa się z 4 działów tematycznych:
1. Dzieła.
2. Portrety.
3. Miejsca związane z życiem i działalnością.
4. Pomniki.  

Wybrane strony z działu Dzieła

PODOBIZNA KARTY TYTUŁOWEJ I WYD.
PRZEDMOWY STANISŁAWA STASZICA DO UCZNIÓW
DNIA 30 LIPCA 1814 R.
pisanego z końcem lata 1806 r. do dra med. Józefa Markowskiego w Paryżu

 

PODOBIZNY KART TYTUŁOWYCH 
I i II  WYDANIA EPOK NATURY BUFFONA
W TŁUMACZENIU STASZICA
Wykonał Czesław Makowski, Warszawa 1919r.

z działu Pomniki

 

z działu Miejsca związane z działalnością Staszica

z działu Portrety

Współpraca z muzeum Stanisława Staszica w Pile rozpoczęła się już przy okazji obchodów 25 lecia szkoły. Otrzymaliśmy wtedy w formie darowizny następujące pozycje książkowe:
- „Zeszyty Staszicowskie”
- „Stanisław Staszic – materiały sesji staszicowskiej – Piła 1995”
- Stanisław Staszic „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”
- „Stanisław Staszic w sztuce medalierskiej”
- „Wiek XIX – 100 lat myśli polskiej” tom I
- Wł. Umiński „O słońcu – odczyt do latarni czarnoksięskiej”. Wyd. Staszica.
Oprócz tego wiele zdjęć. 

W maju 2004 r. Maria Siwińska opracowała album pt. ,,Nasz patron - Stanisław Staszic". Album ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące życia i działalności Stanisława Staszica. Składa się z 13 rozdziałów m.in.
 - Dzieciństwo i młodość Stanisława Staszica.
 - Kariera urzędnicza.
 - Złote myśli.
 - Miejsca związane z imieniem patrona.
Materiały do wykonania i opracowania pochodziły z Muzeum Stanisława Staszica w Pile, z którym autorka nawiązała osobisty kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Patrona
Stanisław Staszic jest patronem naszej szkoły od początku jej istnienia. W roku szkolnym 2004 / 2005 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o ustanowieniu Święta Patrona, które będzie obchodzone corocznie w XI, miesiącu narodzin Staszica.
Po raz pierwszy Święto Patrona uroczyście obchodziliśmy w XI 2004 r. odtąd na trwałe weszło ono do kalendarza uroczystości i stało się ważnym elementem tradycji szkoły.
Co roku obchody Święta rozpoczynają się w kąciku patrona, który znajduje się w holu głównym. Tutaj następuje wprowadzenie pocztu flagowego i złożenie kwiatów. Następnie odbywa się konkurs wiedzy o życiu i działalności Staszica oraz inne towarzyszące Świętu konkursy, np. plastyczne, literackie...
Po ich zakończeniu następuje prezentacja specjalnie na tę uroczystość przygotowanej części artystycznej, która ma na celu (tak jak i konkurs wiedzy) przybliżenie uczniom sylwetki tego wielkiego Polaka, patrioty i społecznika,
na tle epoki. Można więc zobaczyć inscenizacje bajek Krasickiego, Trembeckiego, komedii Naruszewicza ,,Fircyk
w zalotach”, obiadów czwartkowych, posłuchać osiemnastowiecznej muzyki, czy obejrzeć taniec z epoki.
Prezentacjom towarzyszą okolicznościowe występy ukazujące m.in. Warszawę i Piłę z czasów Staszica, miejsca związane z jego życiem i działalnością, portrety wielkich Polaków żyjących w jego czasach, albumy przygotowane przez uczniów.
Święto Patrona to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Corocznie przygotowują je: p. Renata Kurdiak-Dobska,
p. Wanda Wiącek i p. Anna Bartczak.

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 15 odwiedzin: 5882812