Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 15 Listopad 2018 | Imieniny: Amelia, Albert, Leopold
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
W - f z klasą, II edycja
  

 

SPRAWOZDANIE  ZREALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU  WF Z KLASĄ

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu WF z Klasą. Organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu „Gazety Wyborczej” oraz portalu Sport.pl.Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Głównym celem akcji jest zachęcenie dzieci i młodzieży do podnoszenia poziomu aktywności fizycznej, kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu oraz uczenie samodzielnego myślenia. Program WF z klasą ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność. Zagadnienia te realizowaliśmy  w trakcie zajęć wychowania fizycznego, wycieczek, zabaw, gier, wędrówek – poprzez ruch na przerwach i innych lekcjach.

Działania podejmowane w ramach realizacji programu:

- założenie i prowadzenie bloga ( wszystkie podejmowane w ramach programu działania były opisywane przez szkolnego koordynatora , a następnie weryfikowane przez moderatora strony)

- SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole, podczas której uczniowie  przedstawili swoje oczekiwania .

Debata przyjęła formę dyskusji oraz burzy mózgów. Głos zabierali wszyscy uczniowie. Uczestnicy debaty chętnie i aktywnie prezentowali swoje pomysły na uzdrowienie „wychowania fizycznego”. Pierwsza część rozważań poświęcona była na prezentację dobrych oraz złych stron lekcji wychowania fizycznego, a następnie na przedstawieniu pomysłów na lepszą i ciekawszą propozycję lekcji oraz sportowych zajęć dodatkowych. Do najczęściej wymienianych dobrych przykładów dotyczących lekcji wychowania fizycznego w naszej szkole należało:

–doskonałe zaplecze w postaci sali gimnastycznej i sprzętu;

– możliwość udziału w zawodach sportowych już od najmłodszych klas;

– różnorodność ćwiczeń i dyscyplin na lekcjach;

– „fajny” nauczyciel wf-u

 

 

W dziedzinie niedostatków najczęściej wymieniano:

– niedostateczne wykorzystanie możliwości naszego regionu w uprawianiu dyscyplin zimowych;

– brak siatek na bramkach na boisku szkolnym

– niedostateczna ilość zajęć dodatkowych skierowanych dla dzieci młodszych;

– zbyt długie i zbyt intensywne rozgrzewki na lekcjach wychowania fizycznego;

– brak zajęć na basenie ;

- brak bieżni;

Wnioski:

ü Konieczne jest zorganizowanie większej ilości zajęć ruchowych dla młodszych dzieci.

ü Różnorodność zajęć wpłynie na aktywność uczniów w czasie lekcji, podobnie jak możliwość decydowania (na wybranych zajęciach- np. raz w miesiącu) o formie lub rodzaju zajęć.

ü Świetnym pomysłem będzie możliwość prowadzenia rozgrzewki lub fragmentu zajęć przez uczniów po konsultacjach z prowadzącym.

ü Nauczyciele oraz rodzice częściej powinni angażować się w rozmowy z organem prowadzącym w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych na organizację lekcji wychowania fizycznego np. finansowanie zajęć na basenie.

- „ZDROWE ODŻYWIANIE- to w dzisiejszych czasach ogromne wyzwanie!”Te słowa poety Jana Kochanowskiego stały się mottem przewodnim działań związanych ze zdrowym stylem życia. Zadania, których podjęła się nasza szkoła, wynikały z wnikliwej diagnozy środowiska. Na podstawie przeprowadzonych ankiet i obserwacji środowiska stwierdzono, że społeczność szkolna nie przestrzega zdrowych nawyków żywienia  oraz biernie spędza swój wolny czas. Postanowiliśmy więc to zmienić poprzez działania dotyczące:

 · zdrowego odżywiania wśród uczniów i rodziców;

· informowania i promowania działań podejmowanych w szkole na stronie internetowej szkoły;

· prowadzenia przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących zdrowe odżywianie, zaangażowanie się w programy zewnętrzne propagujące zdrowy styl życia. Należały do nich:

  - akcja „Śniadanie daje moc” . Nasza szkoła po raz trzeci przyłączyła się do ogólnopolskiego programu  promującego zdrowy styl odżywiania. Uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w podjętej akcji, przygotowując wspólnie posiłek oraz nakrywając do stołu.  Przeprowadziliśmy zajęcia praktyczne obrazujące 12 zasad zdrowego odżywiania, dzięki którym dzieci dowiedziały się jak poszczególne składniki znajdujące się w pokarmach wpływają na funkcjonowanie ich organizmu.

-Przedstawienie ,,Witaminy” - członkowie Szkolnego Koła PCK przygotowali inscenizacjęo zasadach zdrowego odżywiania.Ponadto, chcąc podkreślić ogromną rolę warzyw i owoców w diecie, każdy uczeń i nauczyciel przebrał się za warzywo lub owoc. Przebrania były bardzo pomysłowe, kolorowe i ciekawe.

-Gazetki ścienne propagujące zasady zdrowego stylu życia oraz zasady racjonalnego

-Konkurs plastyczny pod hasłem: „ Smacznie, zdrowo i sportowo” .Uczniowie w bardzo pomysłowy sposób przedstawili zasady zdrowego stylu życia. Prace wyróżniały się różnorodną techniką, walorami plastycznymi, jak również nowatorstwem w sposobie prezentowania treści.

-  Zajęcia kulinarne- uczniowie przygotowywali sałatki, surówki, kanapki.

„RUCH NA PRZERWACH I INNYCH LEKCJACH.”

-roztańczone przerwy”- zumba dla całej społeczności szkolnej 

-gry i zabawy z rekwizytami np. szarfami, chustami, gazetami, balonami. Wykorzystanie niecodziennego „sprzętu”  sprawiło, iż zajęcia stały się ciekawsze, bardziej atrakcyjne, wywołały wiele radości i uśmiech na twarzach dzieci. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się balony.

-  gimnastyka śródlekcyjną w przypadku zmęczenia lub brak koncentracji.  Ćwiczenia śródlekcyjne prowadzili  liderzy klas, którzy zostali wcześniej przeszkoleni przez nauczyciela wychowania fizycznego.

-nie zabrakło także lekcji, innych niż wf, na których dominował ruch np. lekcje przyrody  w terenie połączone  z marszobiegiem.

LOKALNA AKCJA SPORTOWA

„Wszystkich dzisiaj zachęcamy – baw i ucz się razem z nami!” – to hasło przewodnie Festynu Rodzinnego połączonego z Lokalną Akcją Sportową.

Głównym celem Festynu Rodzinnego była integracja rodzin uczniów, tworzenie emocjonalnej więzi między rodzinami, propagowanie zdrowego stylu życia,

zachęcanie do czynnego wypoczynku oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym. W  pierwszej części pikniku  podsumowano działania realizowane w ramach programu  „ wf z klasą” i zapoznano zebranych  z efektami tych działań. „Dość już gadania, przystępujemy do działania! Zaśpiewamy, zatańczymy i razem się zabawimy!” – tymi właśnie słowami rozpoczęła się druga część festynu, czyli  koncert dla rodziny. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalne i taneczne.  Trzy grupy taneczne zatańczyły trzy rożne style taneczne:taniec towarzyski, hip-hop i taniec ludowy. Nie był to jednak koniec roztańczonej zabawy, ponieważ następnym punktem programu była ZUMBA. W rytmach latynoskiej muzyki ruszali się wszyscy, niezależnie od wieku i płci. Trzecia część programu to była pełna integracja i współdziałanie uczestników pikniku, albowiem wszyscy mieli przydzielone zadania i z ogromnym zaangażowaniem pracowali w swoich grupach.

Przygotowano trzy stanowiska.

 KĄCIK KULINARNY- tutaj zaprosiliśmy wszystkich, którzy lubią przyrządzać posiłki, albowiem zadaniem tej grupy było przygotowanie zdrowych przekąsek. Były to kanapki , surówki, sałatki.

 KĄCIK PLASTYCZNY- praca przy tym stanowisku miała charakter twórczy . Rodzice  wraz z dziećmi wykonywali wspólną pracę plastyczną pod hasłem: „ Zdrowo żyję! Ćwiczę, biegam i nie tyję!”.

 KĄCIK POETYCKI-  tutaj trzeba było  wykazać się umiejętnością tworzenia tekstu. Zadaniem grupy było ułożenie wierszyka o tematyce rodzinnej.  Poszczególne drużyny pracowały  z ogromnym zaangażowaniem, zespołowo! Było jeszcze  jedno stanowisko dla wszystkich zainteresowanych. Dzieci mogły podchodzić do Pani, która przemieniała ich twarze w postacie  z bajek, z filmów, w  zwierzątka. W dalszej kolejności odbyła się prezentacja prac „plastyków” i „poetów”. Zarówno prace plastyczne, jak i wiersze były pomysłowe, barwne, ciekawe, zaskakujące. Było coś dla ducha, a później coś dla ciała, albowiem zaprezentowali się kucharze. Wszystkie dania znalazły się na tzw. „szwedzkim stole” i każdy  mógł skosztować pyszności przygotowanych przez zespoły kucharzy. Ponadto na stołach pojawiło się także ciasto upieczone przez rodziców, napoje, kawa i herbata. Kolejną częścią  programu były konkursy sportowe. Wyścig ciuciubabek, „baloniku mój malutki, „bieg kelnerów”, wyścig rodzica  z dzieckiem w jednych spodenkach, wyścig dzieci  w butach taty, wyścig  z dzieckiem na plecach- to tylko nieliczne  z wielu konkurencji. Kolejnym punktem programu były pokazy strażackie. Strażacy zaprezentowali  sprzęt pożarniczy,  ratowniczy i omówili zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Dzieci robiły sobie zdjęcia w strojach strażackich, ze strażakami. Punktem kulminacyjnym, który spotkał się z największym entuzjazmem, zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych, była wizyta motocyklistów. Odgłos warczących silników „poderwał” wszystkich z krzeseł . Parada motocykli, zdjęcia na motocyklach i  z motocyklistami to prawdziwe szaleństwo! Ogromne emocje, uśmiech, radość,  okrzyki dzieci „wow”, „super”: to była uczta dla uszu i oczu. 

Liczne atrakcje były możliwe  dzięki pomocy i życzliwości: Rady Rodziców, Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotkowie, grupy motocyklistów, MGCK w Kleczewie. Nie zabrakło również wsparcia ze strony darczyńców, dzięki którym mogliśmy zorganizować część kulinarną. Należą do nich: właściciel sklepu Lewiatan-pan Z. Korzeniewski, właściciel sklepu Twój Market – pan K. Białecki  oraz  właściciel Zakładu Mięsnego w Dobrosołowie-pan J. Ziemniarski.

Wszystkie działania zostały sprawdzone przez moderatorki. Zaliczyliśmy program na szóstkę i otrzymaliśmy CERTYFIKAT.

                                             

   Aneta Horbińska- szkolny koordynator programu

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 16 odwiedzin: 5885889