Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 15 Listopad 2018 | Imieniny: Amelia, Albert, Leopold
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
sprawozdanie z innowacji 2015-2016 "Ze sportem przez całe życie"
  

 

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej organizacyjno-metodycznej „Ze sportem przez całe życie”

zrealizowanej w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej

im. Juliana Tuwima w roku szkolnym 2015-2016

 

      W innowacji ,, Ze sportem przez całe życie” zawarłam problematykę kształtowania zdrowego stylu życia wykraczającego poza treści realizowane w programie wychowania fizycznego w klasach IV-VI.  Wyposażyłam uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób, przybliżyłam im pożądane nawyki żywieniowe, nawyki higieniczne, kulturalne oraz rozbudzałam potrzebę aktywnego wypoczynku.  Poprzez nowatorskie spojrzenie na lekcje wychowania fizycznego, których celem nie jest nauka wszystkich elementów gimnastycznych czy lekkoatletycznych, a przybliżenie różnych form ruchu, możliwych do kontynuowania w życiu dorosłym oraz pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i prozdrowotnej zabawy w grupie lub rodzinie.  W ramach innowacji przeprowadzałam zajęcia w soboty, co pozwoliło wykształcić wśród naszych wychowanków potrzebę działania z własnej woli, w wolnym czasie. Uczniowie doskonalili  umiejętności: jazdy na rowerze, taneczne  i inne form aktywności ruchowej. Dzięki w/w innowacji uczniowie poznali nowe formy ruchu takie jak: nording  walking, elementy aerobiku, ćwiczenia siłowe, zumba. Z pomocą Innowacji zmieniłam niewłaściwe nawyki spędzania wolnego czasu na nowe prozdrowotne i uświadomiłam naszym wychowankom, że styl życia ma największy wpływ na jakość życia.  Dzięki przystąpieniu szkoły do programów: „Szkoła Promująca Zdrowie ” oraz „Przewrót na wf-ie” kształtowałam wychowanie zdrowotne i sprawność fizyczną dzieci. Dużą rolę w przeprowadzonej innowacji mieli do spełnienia rodzice dzieci. Zrealizowałam wspólne mecze, zajęcia zumby, marsz nordic walking, szkolne mistrzostwa w biegach przełajowych. Innowacją zachęciłam rodziców poprzez wspólną zabawę i praktyczne działania do aktywnych chwil spędzonych ze swoimi dziećmi.

        W celach ogólnych programu zawarłam:

 1. Wychowanie zdrowotno-społeczne, w którym:

-    pobudzałam zainteresowania własnym zdrowiem

 -    pogłębiałam wiedzę dotyczącą zdrowia, funkcjonowania organizmu oraz dysfunkcji związanej z jej brakiem

-    wytwarzałam nawyki zdrowego odżywiania , dostarczałam informacji na temat otyłości i       nadwagi

-    podniosłam wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych spowodowanych   nieodpowiednią  dietą

 -    zapoznałam z wartościami odżywczymi warzyw i owoców

-    przekazałam zasady zdrowego odżywiania

 -    kształtowałam odpowiedzialność za swoją pracę oraz współodpowiedzialność za pracę w        grupie.

3. Sprawność fizyczna, w której:

 -  pokazałam różne formy spędzania wolnego czasu

 -  zwiększyłam aktywność ruchową dzieci

-  aktywnie i twórczo zapoznałam z najbliższą okolicą oraz rozbudzałam potrzebę aktywnego       wypoczynku jesienią, zimą, wiosną i latem: rowery, trening siłowy, nordic walking, gry zespołowe, elementy aerobiku, zumba, biegi wytrzymałościowe

       W zakresie wychowania uczniowie: czuli się odpowiedzialni za sprzęt sportowy, propagowali   zdrowy styl życia, zachęcali innych do różnych form czynnego wypoczynku, poznali i respektowali reguły gier, zabaw, konkurencji sportowych, zarażali swoją pasją do sportu inne dzieci, bezpiecznie zachowywali się podczas wycieczek i wypraw, czuli się odpowiedzialni za efekty pracy grupy i swojej własnej. 

       W innowacji zastosowałam różnorodne metody pracy z dziećmi takie jak: pokaz, obserwacja, słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie), praktycznego działania, syntetyczna, analityczna, kompleksowa, prezentacje multimedialne, pogadanki, dyskusje, burza mózgów ,filmy edukacyjne, metody nauczania choreografii: metoda blokowa (całościowa) ,metoda połączeń , metoda połączeń – tematyczna, metoda cztery strony świata, poszukujące, audiowizualne, aktywizujące, ćwiczenia interaktywne, wycieczki i zajęcia w terenie, dramę, inscenizacje, oglądowe: pokaz, spotkania z ciekawymi ludźmi, elektroniczne zasoby edukacyjne – wykorzystywałam dostępne strony  www. Stosowałam odpowiednie formy w realizacji innowacji takie jak: szkolne konkursy i zawody sportowe, gazetki tematyczne, spotkania z ekspertami, występy uczniów, referaty, spotkania z rodzicami, zajęcia z zastosowaniem ćwiczeń interaktywnych, gry i zabawy ruchowe, pogadanki, rozmowy, konkursy plastyczne. Zastosowałam narzędzia badawcze: dokumentację elektroniczną, wywiady, tablice tematyczne, dokumentację fotograficzną, dziennik zajęć pozalekcyjnych, wywiady i opinie uczestników innowacji i prowadzących, zadania kierowane do dzieci i rodziców. Podczas realizacji innowacji współpracowałam z instytucjami: Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kleczewie, Międzyszkolnym Klubem Sportowym.

          Szczegółowe działania innowacyjne w roku szkolnym 2015/2016 :

ROWERY GÓRSKIE

• uczniowie poznali zasady bezpieczeństwa podczas wypraw rowerowych

• doskonalili umiejętności: poprawnego zjazdu w dół, pokonywania stromych wzniesień, jazdy w terenie leśnym, czytania map ze szlakami rowerowymi.

Rajdy rowerowe:

- rajd do Marszewa pod hasłem: „Kasztany zbieramy i frajdę  z tego mamy”

- rajd do Kamionki pod hasłem: „Ciąg dalszy poszukiwań kasztanowych skarbów”

- rajd pod hasłem: „Bądź trzeźwy na drodze”

- rajd do Chaty Młynarza w Budzisławiu Kościelnym z okazji „Światowego Dnia Wiatru”

NORDIC WALKING

 uczniowie poznali  zasady bezpiecznego użytkowania kijów do nordic waliking

• poznali : ćwiczenia oswajające ze sprzętem, przyjęcie prawidłowej postawy ciała w staniu i ruchu

• uczniowie wraz z rodzicami wzięli udział w marszu z kijami pod hasłem: ”Marsz po zdrowie”

TRENING SIŁOWY

• uczniowie poznali: zasady BHP, rodzaje treningów siłowych, dobór obciążenia, negatywny wpływ przeciążenie na organizm człowieka, negatywny wpływ środków dopingujących na organizm człowieka, ćwiczenie wzmacniające mięśnie tłoczni brzusznej i grzbietu, ćwiczenia kształtujące rzeźbę mięśniową

• odbywały się treningi aerobowe i ćwiczenie ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym, na placu zabaw, w hali sportowej

BIEGI WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Wiadomości:

• uczniowie poznali: zasady mierzenia tętna, technikę prawidłowego oddychanie

BIEGI:

• Biegi na bieżni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kleczewie

• Biegi terenowe przy szkole, na plaży w Trębach Starych

 GRY ZESPOŁOWE

• uczniowie poznali: przepisów gry, zasady fair play, podstawowe zasady sędziowania w grach zespołowych

PIŁKA KOSZYKOWA , PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA SIATKOWA, PIŁKA NOŻNA – uczniowie doskonalili umiejętności techniczne i taktyczne gier podczas rozgrywek sportowych na etapie szkolnym, gminnym i powiatowym

- mecz w piłkę siatkową z udziałem rodziców w ramach programu : Palić- nie palić”

ZAJĘCIA PRZY MUZYCE: AEROBIK, ZUMBA

• uczniowie poznali sposoby dostosowywania ćwiczeń do rytmu muzyki

ZAJĘCIA FITNESS

• Aerobik;

• Streaching;

• uczniowie zaprezentowali choreografie taneczne na uroczystości szkolne z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Matki, Festynu Rodzinnego

• odbyła się zumba z udziałem rodziców i społeczności lokalnej – „Zumbowanie i zdrowe odżywianie”, „Mikołajkowa zumba”, zumba na rzecz WOŚP, zumba w czasie Pikniku Rodzinnego

   Ewaluacji innowacji ,, Ze sportem przez całe życie” dokonałam poprzez obserwację, rozmowy, pracę z dziećmi, które brały udział w akcjach promujących zdrowy stylu życia, uczestniczyły w pieszych i rowerowych wyprawach, brały udział w grach, zabawach, konkurencjach sportowych. Odniesione sukcesy są wskaźnikiem stopnia realizacji założonych celów. Efektem końcowym jest promocja zdrowego stylu życia przez dzieci wśród rówieśników i w środowisku rodzinnym.

                                                                                                      Aneta Horbińska

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 20 odwiedzin: 5886123