Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 15 Listopad 2018 | Imieniny: Amelia, Albert, Leopold
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
raport z rocznej działalności szkoły promującej zdrowie
  

załącznik 2

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

RAPORT ZA OKRES  OD 15 września 2015.r. do  31 sierpnia 2016r.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

                                                                                                                                          

Pełna nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima 

w Złotkowie

 

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport

 

Szkoła jest w okresie:

(właściwe podkreślić)

·         przygotowawczym

·         posiada certyfikat wojewódzki

·         posiada certyfikat krajowy

Adres

(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)

Złotków 48

62-540 Kleczew

 

Gmina

Kleczew

Powiat

koniński

Telefon

63 2701 065

Adres mailowy szkoły

sp.zlotkow@edukacja.kleczew.pl

Adres mailowy koordynatora

horbek74@o2.pl

Strona www

www edukacja.kleczew.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Roman Wesołowski

Imię i nazwisko koordynatora

Aneta Horbińska

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

1.     nauczyciele: Mirosława Malicka, Anna Małolepsza, Marzena Perkowska

2.     rodzice: Barbara Płóciennik, Dorota Manikowska, Katarzyna Michalak

3.     uczniowie: Marika Flejszman, Natalia Łuczak

4.     pracownicy niepedagogiczni: Elżbieta Pernal

5.     inne osoby: Małgorzata Rybacka – pielęgniarka szkolna

Data podjęcia uchwały

o przystąpieniu do programu

15 września 2015r

 

 

1.     Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

1.     Narzędzia użyte do diagnozy:

·          rozmowy  z uczniami, ich rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły

·          obserwacje szkoły

·          opinie wyrażane przez społeczność szkolną

·          ankieta na temat zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej 

·          indywidualne rozmowy z pielęgniarką szkolną

2.     Wyniki diagnozy - wyłonione problemy:

·          złe nawyki żywieniowe i mała aktywność wśród uczniów

·         zbyt ciężkie plecaki

·         zbyt wiele godzin spędzonych przy komputerze

·         bierny wypoczynek

3.     Wybrany spośród ww. problemów, problem priorytetowy.

·         mała aktywność fizyczna wśród uczniów i ich rodziców

 

 

2.     Plan działań w zakresie promocji zdrowia – załączyć do raportu.

 

UWAGA! W planie powinny znaleźć się wyłącznie działania mające na celu rozwiązanie problemu/ów priorytetowych.

 

 

3.     Sprawozdanie z realizacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

Opisać krótko, w jaki sposób zostały zrealizowane poszczególne punkty planu działań dotyczące problemu/ów priorytetowych.

 

   Po zapoznaniu całej społeczności szkolnej: rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, wszystkich uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły z ideą, koncepcją, strategią i modelem tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły i wyżej wymienionych podmiotów dnia 15 września 2015 roku przyjęliśmy uchwałę rady pedagogicznej oraz podpisaliśmy deklarację przystąpienia do udziału w programie. Zaraz po podpisaniu deklaracji przeprowadziliśmy w szkole wiele różnorodnych działań, które miały na celu właściwe przygotowanie społeczności szkolnej do realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie oraz prawidłową organizację pracy w ramach programu. 

Realizacja programu w okresie przygotowawczym to szereg przeprowadzonych w szkole działań, wśród których wyróżnia się:

1. Nawiązanie współpracy z koordynatorem wojewódzkim w Kuratorium Oświaty w Poznaniu m.in. poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej naszej szkoły do programu.

2. Powołanie szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie oraz zespołu do spraw promocji zdrowia, z którym współpracuje cała społeczność szkolna. Stworzenie planu pracy i ustalenie terminów spotkań zespołu.

3. Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą programu Szkoły Promującej Zdrowie poprzez: apele uczniowskie godziny wychowawcze w klasach IV-VI i zajęcia w klasach I-III, posiedzenia rady pedagogicznej, zebrania z rodzicami, zebrania z pracownikami niepedagogicznymi,

spotkania rady rodziców, zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce „Szkoła Promująca Zdrowie”, gazetki na korytarzach szkolnych. 

4. Dokonanie wstępnej diagnozy potrzeb i zasobów środowiska szkolnego mającej na celu

ustalenie problemów priorytetowych na kolejne lata aplikowania o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

4.     Realizacja działań szkoły angażujących całą społeczność szkolną przewidzianych w programie Szkoła Promująca Zdrowie na rok szkolny 2015/2016:

- nauczyciele systematycznie dbali o rozwój fizyczny uczniów. Przygotowywali ich do różnych zawodów sportowych na etapie gminnym, rejonowym i powiatowym. Wielu uczniów i ich rodziców uczestniczyło w pozalekcyjnych zajęciach sportowych prowadzonych w ramach innowacji „Ze sportem przez całe życie”, programu „Mały mistrz” oraz programu „Przewrót na wf-ie”.

- społeczność szkolna i rodzice brali udział w sportowych inicjatywach lokalnych tj.: ”Cała Polska biega”, rajdzie rowerowym pod hasłem: „Bądź trzeźwy na drodze”, gminnym Turnieju w tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Kleczew „Turnieju Niepodległościowym 1001 gra”, spartakiadzie przedszkolaków.

- uczniowie mieli możliwość aktywnego spędzania przerw międzylekcyjnych w sali gimnastycznej, prowadzone były różnego rodzaju tańce i zabawy przy muzyce.

- dzięki realizacji programu „Trzymaj formę”, uczniowie kolejny raz przekonali się m.in.: jakie produkty trzeba spożywać, a jakich należy unikać, jak ważne dla organizmu jest spożywanie warzyw i owoców, co to jest piramida zdrowia, jakie znaczenie dla organizmu ma systematyczna aktywność fizyczna i jakie ćwiczenia kształtują poszczególne partie mięśni. Uczestnicy programu zdobyli również umiejętność pomiaru BMI oraz planowania aktywnego spędzania czasu wolnego

- systematycznie prowadzone były zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które pozwoliły dzieciom podnieść ogólną sprawność fizyczną i wydolność organizmu poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe

- realizacji problematyki dotyczącej rozpowszechniania aktywnego stylu życia w szkole był także wyjazd na basen, podczas których miały miejsce gry i zabawy w wodzie oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

- wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, organizowano marsze nordic walking. Głównym celem marszów była popularyzacja tej nowej dyscypliny sportowej, pomagającej zachować witalność i zdrowie, jak również zwiększenie aktywności wśród dorosłych

- dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy rowerowe. Uczestnicy wycieczek rowerowych rozbudzali i rozwijali w sobie zainteresowania pozwalające na podejmowanie różnych form aktywności w czasie wolnym, kształtowali zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. Uczniowie i rodzice mieli możliwość uczestniczyć w następujących rajdach rowerowych: rajdzie do Marszewa pod hasłem: „Kasztany zbieramy i frajdę z tego mamy”, rajdzie do Kamionki pod hasłem: „Ciąg dalszy poszukiwań kasztanowych skarbów”, rajdzie pod hasłem: „Bądź trzeźwy na drodze”, rajdzie do Chaty Młynarza w Budzisławiu Kościelnym z okazji „Światowego Dnia Wiatru”

- chcąc zachęcić młodzież naszej szkoły do aktywnego spędzania wolnego czasu organizowaliśmy wyjazdy na mecze piłki nożnej. Uczestnicy wyjazdów mieli okazję zobaczyć na żywo, a nie tylko na ekranie telewizora, mecz drużyny z ekstraklasy. Jak się okazało mecz, to nie tylko piłkarze biegający po boisku, ale także doping kibiców i strefa fanów dopingująca zawodników.

- wiele imprez szkolnych zmieniło swoją formę na sportową. Należały do nich: Sprzątanie świata połączone z marszobiegiem terenowym, Święto pieczonego ziemniaka, podczas których rozegrano konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców, Andrzejki w stylu dzikiego zachodu, Mikołajki na zdrowo i sportowo, zabawa karnawałowa w stylu amerykańskim, zabawa choinkowa, kulig, Święto Wiosny - sztafeta z Marzanną, mini-turniej sportowy z okazji Dnia Kobiet, Dzień Dziecka na sportowo, spacer do pobliskiego jeziora i puszczanie wianków na powitanie lata

- propagowaliśmy zachowania prozdrowotne: zorganizowaliśmy szkolenie dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, przeprowadziliśmy konkurs pod hasłem: „Ratujemy, bo chcemy i umiemy” i przyłączyliśmy się do próby pobicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej.  16 października, podczas “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” przystąpiliśmy do wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach przekazanych przez WOŚP. Realizowaliśmy programy nadzorowane przez PSSE w Koninie: „Czyste powietrze wokół nas”, „ Rzuć palenie razem z nami”, „Światowy dzień walki z AIDS”,  „Nie pal przy mnie proszę”. Ponadto realizowaliśmy projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”

- uwieńczeniem całorocznych działań piknik rodzinny. „Życie zdrowe - to życie sportowe!” – tak brzmiało hasło przewodnie Festynu Rodzinnego połączonego z Lokalną Akcją Sportową.

 Głównym celem Festynu Rodzinnego była integracja rodzin uczniów, tworzenie emocjonalnej więzi między rodzinami, propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do czynnego wypoczynku oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym. Jednym z punktów pikniku była  inscenizacja w wykonaniu rodziców pt.: ”Kopciuszek na wesoło”. Dzieci bawiły się świetnie, oglądając swoich rodziców w nietypowej roli. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności w tańcach towarzyskich układach choreograficznych disco Nie był to jednak koniec roztańczonej zabawy, ponieważ następnym punktem programu była ZUMBA. Cóż to było za szaleństwo!  W rytmach latynoskiej muzyki ruszali się wszyscy, niezależnie od wieku i płci. Zaraz po zumbie rozpoczęły się MISTRZOSTWA SZKOŁY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. W biegach wzięli udział, nie tylko uczniowie, ale także, bardzo licznie, rodzice. Po zakończeniu biegów spośród wszystkich uczestników rozlosowane zostały nagrody, a więc wszyscy, niezależnie od miejsca na podium,  mieli równe szanse na  nagrodę.  Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na posiłek regeneracyjny i odrobinę odpoczynku. Przygotowaliśmy stanowiska, do których zaprosiliśmy uczniów wraz z rodzinami do wspólnego przygotowywania kanapek. Wszyscy pracowali z ogromnym zaangażowaniem, zespołowo.  Przygotowane wspólnie kanapki znalazły się na tzw. „szwedzkim stole” i każdy mógł skosztować zdrowych, warzywno-owocowych pyszności.  Atrakcją naszego pikniku były animacje przygotowane przez panią Karolinę Blejwas. Należały do nich m.in. wata cukrowa, pokaz baniek mydlanych, balonowe modelinki, tatuaże, malowanie twarzy, dmuchana zjeżdżalnia.  Po raz kolejny, na specjalne życzenie rodziców i uczniów, przybyli do nas motocykliści.

 

5.     Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

 

Wszystkie działania podjęte w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie w roku szkolnym 2015/2016 były systematycznie monitorowane. Monitoring działań związanych z realizacją problemu priorytetowego miał na celu zebranie jak największej liczby informacji do przeprowadzenia ewaluacji programu. Monitoring działań szkoły przebiegał sprawnie przez cały rok szkolny i odbywał się

poprzez analizę dokumentów szkolnych, obserwację uczniów, analizę prac uczniowskich np. prace plastyczne, wystawy klasowe, eksponowanie zdrowej żywności, zaangażowanie uczniów, rodziców

i wszystkich pracowników w działania promujące zdrowie, przeprowadzanie konkursów związanych z promocją zdrowia, udział uczniów w imprezach sportowych, rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, pisanie notatek oraz sprawozdań z realizacji poszczególnych działań, informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, przygotowywanie gazetek, wystaw, plakatów informujących o zdrowym stylu życia.

Wszystkie działania były systematycznie monitorowane przez koordynatora i zespół ds. promocji zdrowia oraz nadzorowane przez pana dyrektora. Do każdego zaplanowanego działania przydzielone zostały odpowiedzialne za nie osoby. Ich obowiązkiem było przygotowanie sprawozdania z realizacji powierzonego zadania, łącznie ze zdjęciami potwierdzającymi jego wykonanie. Informacje o podejmowanych działaniach zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły oraz lokalnych mediach. Zespół ds. promocji zdrowia opracował także prezentację.  

 

 

6.     Informacja na temat ewaluacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

Wszystkie zaplanowane na rok szkolny 2015/2016 działania, podjęte w celu poprawy zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną zostały zrealizowane. W czerwcu 2016 roku zespół do spraw promocji zdrowia przeprowadził ewaluację podjętych działań. Prowadząc ewaluację działań zastosowano następujące metody: analizę dokumentacji szkolnej, obserwację zachowań uczniów, rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami, metody alternatywne: metoda niedokończonych zdań i pole siłowe. Badanie przy pomocy tych metod zostało przeprowadzone wśród uczniów, którzy wykazali się znajomością idei programu Szkoła Promująca Zdrowie oraz znajomością zasad zdrowego stylu życia.  Zdania, które uczniowie dokańczali były następujące: • WIEM, JAK ZADBAĆ O SWOJE ZDROWIE, PONIEWAŻ…. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi to:

- uczestniczę w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, 

- zdrowo się odżywiam (jem śniadanie, jem dużo warzyw i owoców),  

- aktywnie spędzam czas wolny

- hartuję się

 • SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TO….. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi to:

- zdrowa szkoła, 

- szkoła, w która uczy jak zdrowo się odżywiać, 

- szkoła, która uczy jak aktywnie spędzać czas wolny,

- szkoła, w której jest dużo aktywności fizycznej,

- szkoła, w której wszyscy ćwiczą i nikt się nie zwalnia, „bo mu się nie chce”

• DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE W NASZEJ SZKOLE TO…… Wśród najczęściej wymienianych działań znalazły się: 

- lekcje na temat zdrowego stylu życia,

- przygotowywanie i degustacje zdrowego jedzenia, 

- festyn rodzinny

- konkursy o zdrowiu,

- aktywne przerwy

- rajdy rowerowe

- wycieczki, marsze, zumba

- „chudy piątek”

- zajęcia z pierwszej pomocy

 

.  

• W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM…… Uczniowie wypowiedzieli się również na temat tego co chcieliby, aby wprowadzić w Szkole Promującej Zdrowie. Najczęściej wymieniane propozycje to:

- więcej zajęć wychowania fizycznego i zajęcia UKS,

- więcej wycieczek i lekcji na temat zdrowego stylu życia,

- sklepik ze zdrową żywnością

Przeprowadzona ewaluacja działań w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie w okresie przygotowawczym wskazuje na zwiększenie świadomości całej społeczności szkolnej o konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie, higienę osobistą i uprawianie różnych form aktywności fizycznej. Zdecydowana większość uczniów i rodziców dostrzega konieczność zmiany nawyków żywieniowych oraz sposobów spędzania wolnego czasu na bardziej aktywny.

 Działania i zmiany wprowadzone w roku szkolnym 2015/2016 na skutek realizacji programu pozytywnie wpływają na społeczność szkolną, funkcjonowanie szkoły oraz promocję placówki w środowisku lokalnym, są akceptowane i wszyscy chętnie w nich uczestniczą. Ponad 50% osób ankietowanych stwierdziło, że po roku prowadzonych działań zwiększyło swoją aktywność ruchową.

 

  

 

 

               Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego:

 

 

  ………………………………….                               ……………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….

miejscowość, data

 

 

 

 

* Wersję elektroniczną i papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora rejonowego oraz umieścić na stronie internetowej szkoły/placówki.

 W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie.

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 16 odwiedzin: 5886131