Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 15 Listopad 2018 | Imieniny: Amelia, Albert, Leopold
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Raport z rocznej działalniści SZPZ, rok szkolny 2016 - 2017
  

 

załącznik 2

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

RAPORT ZA OKRES od 01 września 2016.r. do 31 sierpnia 2017r.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

                                                                                                                                          

Pełna nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima 

w Złotkowie

 

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport

 

Szkoła jest w okresie:

(właściwe podkreślić)

·         przygotowawczym

·         posiada certyfikat wojewódzki

·         posiada certyfikat krajowy

Adres

(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)

Złotków 48

62-540 Kleczew

 

Gmina

Kleczew

Powiat

koniński

Telefon

63 2701 065

Adres mailowy szkoły

sp.zlotkow@edukacja.kleczew.pl

Adres mailowy koordynatora

horbek74@o2.pl

Strona www

www edukacjakleczew.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Roman Wesołowski

Imię i nazwisko koordynatora

Aneta Horbińska

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

1.     nauczyciele: Mirosława Malicka, Anna Małolepsza, Marzena Perkowska

2.     rodzice: Barbara Płóciennik, Dorota Manikowska, Katarzyna Michalak

3.     uczniowie: Magdalena Kosmowska, Wiktor Krzymiński

4.     pracownicy niepedagogiczni: Elżbieta Pernal

5.     inne osoby: Małgorzata Rybacka – pielęgniarka szkolna

Data podjęcia uchwały

o przystąpieniu do programu

15 września 2015r

 

 

 

 

 

 

 

1.     Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

1.     Narzędzia użyte do diagnozy:

·          rozmowy  z uczniami, ich rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły

·          obserwacje szkoły

·          opinie wyrażane przez społeczność szkolną

·          ankieta na temat zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej 

·          indywidualne rozmowy z pielęgniarką szkolną

2.     Wyniki diagnozy - wyłonione problemy:

·          złe nawyki żywieniowe i mała aktywność wśród uczniów

·         zbyt ciężkie plecaki

·         zbyt wiele godzin spędzonych przy komputerze

·         bierny wypoczynek

3.     Wybrany spośród ww. problemów, problem priorytetowy.

  Grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo, czego efektem jest rosnąca otyłość wśród dzieci młodzieży.

 

2.     Plan działań w zakresie promocji zdrowia – załączyć do raportu.

 

UWAGA! W planie powinny znaleźć się wyłącznie działania mające na celu rozwiązanie problemu/ów priorytetowych.

 

 

3.     Sprawozdanie z realizacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

Opisać krótko, w jaki sposób zostały zrealizowane poszczególne punkty planu działań dotyczące problemu/ów priorytetowych.

 

   Realizacja działań szkoły angażujących całą społeczność szkolną przewidzianych w programie Szkoła Promująca Zdrowie na rok szkolny 2016/2017:

a)     budowanie wśród uczniów i rodziców nawyku zjadania II śniadania oraz zdrowych przekąsek w postaci owoców i warzyw poprzez prowadzenie lekcji wychowawczych, przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, propagujących zasady zdrowego żywienia. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia warsztatowe propagujące korzyści wynikające ze spożywania II śniadania oraz warzyw i owoców. Odbyły się zajęcia praktyczne pod hasłem: „Smacznie, zdrowo i kolorowo”- uczniowie w klasach wykonywali  sałatki owocowe, desery. Na godzinach wychowawczych ustalali klasowy jadłospis zgodnie z nową piramidą zdrowia .

b)     przygotowywanie  gazetek tematycznych informujących o zdrowym odżywianiu  np. „Piramida żywienia”, „Indeks glikemiczny”, „Szkoła Promująca Zdrowie – założenia i cele”, kodeks zdrowego odżywiania czyli „Zdrowo jem, więcej wiem” oraz „Otyłość i nadwaga wśród dzieci i młodzieży”

c)     Śniadanie Daje Moc- już po raz szósty przystąpiliśmy do realizacji tego programu. Czego nauczyła nas VI edycja programu? Śniadanie Daje Moc skupia się wokół 12 zasad zdrowego żywienia. Dzieci dowiedziały się m.in. jak często powinno się jeść posiłki, z czego powinny się składać, jakie są rodzaje kasz, zbóż czy produktów nabiałowych oraz dlaczego picie wody jest tak ważne. Wszystkie scenariusze zajęć składające się na program zostały opracowane przez profesjonalnych metodyków i zawierały aktywności realizujące elementy edukacji przyrodniczej, polonistycznej, matematycznej czy ruchowej.  W ramach VI edycji programu przygotowane zostały materiały edukacyjne dla klas 0-3. W tym roku mogliśmy przeprowadzić lekcje, korzystając z 6 fabularnych scenariuszy. Są one pełne zadań, zabaw i eksperymentów, dzięki którym dzieci mogły nauczyć się 12 zasad zdrowego odżywiania.   .  W każdym scenariuszu pojawiły się 3 rodzaje misji: klasowa - do zrealizowania podczas lekcji, domowa - do wykonania przez uczniów w domach oraz specjalna - wymagająca wyjścia poza klasę i spotkania się z innymi uczniami, mieszkańcami lub lokalnymi instytucjami. 

- „ Dobrą wodą gaś pragnienie, Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem”. Zajęcia rozpoczęły się od obejrzenia przez dzieci krótkiego filmiku „Sportowcy różnych dyscyplin”, przygotowanego przez wychowawcę. Podczas oglądania mieli zwrócić uwagę jak wyglądają sportowcy przed treningiem, a jak po wykonaniu intensywnych ćwiczeń. Następnie uczniowie kilka minut rytmicznie wykonywali układ taneczny do piosenki „Waka, waka”. Dzięki tym ćwiczeniom uczniowie, zauważyli, że przy aktywności fizycznej organizm traci wodę, i że ważne dla zdrowia jest zawsze odpowiednie nawodnienie organizmu. Następnie dzieci otrzymały małe butelki wody niegazowanej, gdzie w grupach miały wypisać z etykietek najważniejsze składniki mineralne i przeczytać je na forum klasy, a następnie po uzupełnieniu wiadomości przez nauczyciela zapisali je do zeszytów. Korzystali z porad Toli i Maksa. Jako misję domową każde dziecko wraz z rodzicem miało ułożyć hasło lub rebus promujący zdrowy tryb życia używając podanych wyrazów przez nauczyciela. Wszystkie hasła i rebusy wymyślone przez uczniów i rodziców zostały umieszczone na klasowej gazetce. Zakończeniem zajęć było wykonanie przez uczniów samodzielnych zaproszeń dla wybranej osoby z rodziny na organizowany w szkole Dzień Śniadanie Daje Moc.

- „ Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać”. Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie”. Przeprowadzono zajęcia praktyczne obrazujące zasady zdrowego odżywiania, dzięki którym uczniowie dowiedzieli się jak poszczególne składniki znajdujące się w pokarmach wpływają na funkcjonowanie organizmu. Uczniowie układali plan ( menu) ulubionego obiadu dopasowanego do zasad zrównoważonego posiłku. Następnie na dużym talerzu podzielonym przez nauczyciela ( ¼ węglowodany, ¼ mięso lub produkty mleczne, ½ warzywa) dzieci umieszczały w odpowiednim miejscu napisy z nazwami produktów. Po umieszczeniu gotowego talerza na tablicy każde dziecko uzupełniało ilustracjami swój mały, papierowy talerz. Nie zapomniano również o przekąskach czyli owocach i naturalnych sokach.

- „Żywieniowe misje domowe” - tu do akcji włączyli się rodzice. Wraz z dziećmi przygotowali ulubione obiady swoich pociech, bardzo się starając, by były zrównoważone. Dzieci pięknie je zilustrowały, a niektórzy uwiecznili je na fotografii i wydrukowali. Na koniec wszyscy wykonali zaproszenia- menu na Dzień Śniadanie Daje Moc. Zarówno dzieci jak i rodzice wykazali niezwykłą inwencję twórczą więc postanowiliśmy, że każdy wykona własne zaproszenie, a później wyłonimy najładniejsze/ najciekawsze w drodze głosowania. Najważniejsze cele akcji zostały osiągnięte tj. zwiększanie świadomości n.t zdrowego odżywiania i roli zrównoważonego posiłku w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywiania i złego odżywiania się dzieci w Polsce- poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

-  Jedz o stałych porach i nie spiesz się”.Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem”. Posiłki o stałych porach. Uczniowie odczytywali czas na zegarze demonstracyjnym i zapisywali na zegarach (kartach pracy) wybrane czynności koleżanki lub kolegi. Następnie wspólnie ustalali i zapisywali na tablicy, o których godzinach należy spożywać kolejne posiłki w ciągu dnia. Uczniowie układali swój plan dnia z pięcioma posiłkami. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem brały udział w realizacji misji. Wiele radości sprawiło uczniom układanie jadłospisów . Szczególną frajdę miały z przekazywania wskazówek nauczycielom

- „Zabawowo i zdrowo”- najmłodsze dzieci brały udział w  zabawach, dzięki którym  mogły nauczyć się 12 zasad zdrowego odżywiania. ZABAWA I (odgrywanie scenki za pomocą ciała na siedząco) – wszystkie dzieci myły ręce. Podczas tej zabawy dzieci utrwaliły zasadę: Zawsze myj ręce przed posiłkiem! ZABAWA II – Po przygotowaniu kopii karteczek z rysunkami warzyw i owoców dzieci losowały jedną kartkę z owocem i jedną z warzywem. Następnie dzieci nazywały wylosowane produkty. ZABAWA III (plastyczna, wyciszająca) „Moje śniadanie”. Dzieci miały za zadanie stworzyć pracę plastyczną „Moje śniadanie”. Jest to wyklejanka w której materiałami do wykorzystania były kawałki czasopism i gazetek w których znajdują się zdjęcia produktów spożywczych. Dzieci naklejały „swoje śniadanie” na kartkach w kształcie talerzyków. W trakcie zadania nauczyciel rozmawiał z dziećmi o tym, co powinno znajdować się w składzie skompletowanego śniadania.

W kulminacyjnym Dniu Śniadanie Daje Moc wychowawcy z uczniami zorganizowali w klasach wspólne śniadanie. Wspólne śniadanie stworzyło możliwość rozmowy na temat zdrowego odżywiania oraz spożywania najważniejszego posiłku dnia, jakim jest śniadanie. Praktyczne działania poprzedzone były pokazem i omówieniem tych produktów spożywczych, które korzystnie wpływają na zdrowie. Pojawiły się także gazetki tematyczne na temat zdrowego odżywiania, hasła reklamujące zdrowy styl życia oraz prezentacje multimedialne. Przeprowadzono także pogadanki o niezbędnym ruchu oraz o unikaniu słodyczy i chipsów, które nie są zbyt zdrowe. Dzięki udziałowi w akcji wychowawcy zrealizowali kluczowe cele dydaktyczne i wychowawcze. Dzieci zdobyły wiedzę na temat zdrowego odżywiania, higieny przyrządzania i spożywania posiłków oraz estetyki dekorowania i nakrywania do stołu. Dodatkowym elementem wychowawczym była integracja i współdziałanie dzieci oraz zaangażowanie rodziców.

 

 

d)    „JEM DRUGIE ŚNIADANIE”- po raz pierwszy wzięliśmy udział  w programie edukacyjnym, która organizatorem była ZAZA MEDIA z siedzibą w Warszawie. W ramach realizacji założeń programu przeprowadzono szereg zajęć wg wcześniej opracowanych scenariuszy:Z czego powinna się składać dobra, pełnowartościowa kanapka”, Mam chrapkę na kanapkę”,

„5 Zasad życia w zdrowiu i dobrej kondycji”, „Człowiek nie kaktus. Bez wody ani rusz!”

 Uczniowie zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie: zalecanej ilości porcji poszczególnych grup produktów spożywanych w ciągu dnia, wielkości porcji (odnośnie do danej grupy produktów) oraz komponowania posiłków przy wykorzystaniu tych produktów.

e)     Dzień Dziecka – wesoło i zdrowo, bo na sportowo!

Dobra zabawa, zdrowe przekąski i sportowa rywalizacja. Tak wyglądał Dzień Dziecka w naszej szkole. Świętowanie rozpoczęliśmy od przygotowywania zdrowych przekąsek i sałatek w klasach. Ponadto uczniowie wykonali plakat, na którym zamieścili przepis na sałatkę oraz hasła i rysunki na temat zdrowej żywności. W dalszej części wszyscy przeszli do świetlicy szkolnej, gdzie odbył się „FESTIWAL SAŁATKOWY. Degustacji potraw towarzyszyła projekcja filmu na temat zasad zdrowego odżywiania się. Kolejnym punktem programu była ZUMBA. Zumba to połączenie tańca i fitnessu, doskonale rozgrzewa organizm i pobudza do działania. Była zatem świetną formą rozgrzewki przed najważniejszym punktem programu.  Zaraz po zumbie rozpoczął się w piłkę siatkową NAUCZYCIELE kontra UCZNIOWIE zakończony zwycięstwem uczniów. Po zmaganiach sportowych przyszedł czas na relaks. Uczniowie podzieleni na grupy wiekowe wzięli udział w maratonie filmowym i uzupełnili utracone kalorie zdrowymi przekąskami. W dalszej części odbyły się gry i zabawy na boisku szkolnym. Taką formą świętowania dnia Dziecka promujemy zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową jako najlepszą formę spędzania czasu wolnego.

f)      Akcja szkolna „Po tłustym czwartku jest chudy piątek” kawiarenka szkolna ze zdrową żywnością podczas przerwy śniadaniowej, organizowana dzień po tłustym czwartku.

g)    Realizacja programu zdrowotnego „CHROŃ DZIECIĘCE UŚMIECHY”- przeprowadzono pogadanki, ćwiczenia zespołowe, scenki sytuacyjne, zgadywanki, krzyżówki podczas których uczniowie świetnie się bawili i utrwalili wiadomości i umiejętności dotyczące podstawowej profilaktyki higieny jamy ustnej, utrwalili zasady mycia zębów. Dowiedzieli się także, że próchnica to choroba, którą należy leczyć i wiąże się bezpośrednio z racjonalnym odżywianiem. Uczniowie poznali korzyści płynące z regularnych wizyt u stomatologa i w miarę potrzeby u ortodonty. Zorganizowano także projekcję filmów z serii; „Doktor Ząbek”. Podczas spotkania z rodzicami zapoznano zebranych z programem. Wywiązała się dyskusja, podczas której poruszano różne aspekty zdrowego stylu życia. Odbyło się także spotkanie z panią pielęgniarką, zademonstrowała uczniom prawidłowy sposób szczotkowania zębów. Podkreśliła również, jak ważne dla zębów jest zdrowe odżywianie się.

h)  Trzymaj formę”- uczniowie kolejny raz przekonali się m.in.: jakie produkty trzeba spożywać, a jakich należy unikać, jak ważne dla organizmu jest spożywanie warzyw i owoców, co to jest piramida zdrowia, jakie znaczenie dla organizmu ma systematyczna aktywność fizyczna i jakie ćwiczenia kształtują poszczególne partie mięśni. Uczestnicy programu zdobyli również umiejętność pomiaru BMI oraz planowania aktywnego spędzania czasu wolnego

i)Nie pal człowieku w XXI wieku”- uczniowie klasy piątej wzięli udział w konkursie  antynikotynowym pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, który realizowany był w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018.

  Zadaniem konkursowym tegorocznej edycji było przygotowanie rebusu, którego rozwiązaniem będzie hasło o tematyce promującej niepalenie oraz zdrowy styl życia. Konkurs obejmował 3 etapy: szkolny, powiatowy i wojewódzki. Uczeń  z naszej szkoły zajął II miejsce na etapie powiatowym. To wielki sukces, tym bardziej, że w konkursie wzięło udział 27 placówek oświatowych z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego.

j) spotkanie z dietetykiem pod hasłem: „Wiem, co jem i dbam o własne zdrowie”.

W czerwcu gościliśmy w naszej szkole panią Beatę Stepanow - prezesa  Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej – edukatorkę diabetologiczną, doradcę ds. diety i kontroli wagi. Celem spotkania była edukacja uczniów w zakresie zdrowego odżywiania. Pani Beta przeprowadziła dla uczniów zajęcia warsztatowe na temat „Wiem, co jem i dbam o swoje zdrowie”. Poprzez ciekawą prezentację uczniowie dowiedzieli się jaki wpływ na samopoczucie, zachowanie i zdrowie ma dieta. Uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się, jakie produkty spożywcze sprzyjają zdrowiu i nie powodują zakłóceń uwagi, ospałość lub nadmierną krótkotrwałą aktywność. Pani Beatka przekazała zebranym wiele cennych wskazówek dotyczących zasad zdrowego odżywiania, m.in.: należy jeść pięć pełnowartościowych posiłków dziennie, pić dużo wody i zastępować słodkie przekąski np. owocami, czytać etykiety. Uczniowie naszej szkoły wykazali duże zainteresowanie tematem i aktywnie włączali się w dyskusję. Na zakończenie wszyscy zatańczyli DiabeDance - rodzaj tańca o prostych ruchach i krokach.

k) „Owoce i warzywa w szkole”- to inicjatywa, dzięki której możemy propagować wśród dzieci zdrowy styl życia, w tym prawidłowe odżywianie. Udział naszej szkoły w tym programie gwarantuje dzieciom nieodpłatne porcje warzyw i owoców. Działania towarzyszące programowi realizowane w roku szkolnym 2016/2017:

 Przeprowadzono następujące zajęcia edukacyjne o tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem :

  „Co to znaczy dbać o zdrowie”,

  „ Żyj zdrowo, odżywiaj się prawidłowo”,

   „Dary jesieni”,

   „Poznajemy piramidę żywieniową”,

   „ Jak przygotować zdrowe śniadanie”

    „ Higiena przygotowywania i spożywania posiłków”.

Ponadto realizowane były działania towarzyszące:

- wystawki owoców i warzyw w „Klasowym kąciku przyrodniczym”, gazetki tematyczne oraz wystawy prac dzieci,

-konkurs pod hasłem „ Jesienne cudaki z warzyw i owoców”,

- Dzień Pieczonego Ziemniaka

- konkurs na najsmaczniejsze i najbardziej kolorowe sałatki owocowe,

- zbiórka zdrowej żywności dla Banku Żywności w Koninie,

- udział w przedstawieniu teatralnym pt: „Jak Dyzio dbał o zdrowie”,

- nagranie multimedialne pt: „ Zdrowe odżywianie to zdrowe serce”

Uczniowie:

-  brali udział w zabawach edukacyjnych /  rozpoznawali warzywa i owoce za pomocą zmysłów , układali puzzle i zagadki/,

– wychodzili na wycieczki do sadu , ogrodu i na pole,

– słuchali wierszy o owocach i warzywach,

– śpiewali piosenki,

– recytowali wiersze o zdrowym odżywianiu,

– kolorowali, rysowali i wydzierali owoce i warzywa,

– poznawali „piramidę żywieniową”,

– robili kanapki, sałatki owocowe i jarzynowe,

– oglądali filmy propagujące zdrowe odżywianie,

– zaplanowali i wykonali zdrowe śniadanie z wykorzystaniem warzyw i owoców, a także zdrowy posiłek obiadowy,

  hodowali fasolę, siali  rzeżuchę, sadzili cebulę;

– układali jadłospisy z uwzględnieniem 5 porcji warzyw i owoców

- analizowali składy niektórych produktów spożywczych reklamowanych jako zdrowe, dietetyczne i przeznaczone dla dzieci i wyszukiwała w nich niezdrowych składników

l) „Tydzień dla Serca”- „Raz gruszeczka, raz jabłuszko i już zdrowe masz serduszko!”. W czasie „Tygodnia dla serca” uczniowie klas IV – VI wzięli udział w pogadankach i prelekcjach:

     Budowa serca.

     Jak działa serce?

     Jak zadbać o kondycję serca i jakie badania należy wykonywać?

     Sygnalizacja alarmowa dla serca.

     Awaria serca.

Ponadto uczniowie z pomocą nauczycieli przygotowali prezentację multimedialną zawierającą wiadomości o sercu zawierającą 10 przykazań w profilaktyce chorób serca.

ł) Smaczne i zdrowe imprezy klasowe i szkolne: Dzień Chłopca Dzień Kobiet Wigilia klasowa, Mikołajki, Zabawa noworoczna pod hasłem „Na balu u Królowej Zimy są owoce i jarzyny”. Uczniowie podejmowali różne zadania dotyczące zasad odżywiania, zdrowego stylu życia, piramidy żywienia, konkurencje sprawnościowe, przyrządzanie poczęstunku, przygotowali stroje owoców, warzyw itp Podjęte działania dostarczyły wszystkim wielu pozytywnych przeżyć i emocji. Zadania wykonywano z ogromną pasją i kreatywnością. Imprezy klasowe udowodniły również, że jedzenie warzyw i owoców oraz picie soków jest nie tylko zdrowe i smaczne, ale może być źródłem doskonałej zabawy. Wszyscy zdobyli bezcenną wiedzę na temat zdrowego odżywiania.

 

 

 

m) sklepik ze zdrową żywnością- wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów (wynik ewaluacji z ubiegłego roku) Opiekun Samorządu Uczniowskiego uruchomił sklepik ze zdrową żywnością. Oferowaliśmy w nim odpowiedni asortyment produktów, prowadziliśmy różne kampanie i akcje. W sprzedaży dostępne były tylko zdrowe produkty tj. woda, suszone owoce i warzywa, soki warzywne i owocowe, ziarna zbóż itp.

n) Walory zdrowotne miodu- spotkanie z pszczelarzami na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Ostrowitem. . Prezes Koła Pszczelarzy w Powidzu pan Jerzy Kapela opisał wartości odżywcze miodu i zachęcił zebranych do jego spożywania. Oddelegowani uczniowie otrzymali ulotki i broszury informacyjne. Zdobytymi informacjami podzielili się z kolegami na lekcjach wychowawczych i lekcjach przyrody.

o) Światowy Dzień Wody- uczniowie na lekcjach przyrody czytali zgromadzone informacje na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi, dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Uzupełniali karty pracy, rozwiązywali krzyżówki i rebusy.

 

 

 

4.     Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

 

Wszystkie działania podjęte w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie w roku szkolnym 2016/2017 były systematycznie monitorowane. Monitoring działań związanych z realizacją problemu priorytetowego miał na celu zebranie jak największej liczby informacji do przeprowadzenia ewaluacji programu. Monitoring działań szkoły przebiegał sprawnie przez cały rok szkolny i odbywał się

poprzez: analizę dokumentów szkolnych, obserwację uczniów, analizę prac uczniowskich np. prace plastyczne, wystawy klasowe, eksponowanie zdrowej żywności, zaangażowanie uczniów, rodziców

i wszystkich pracowników w działania promujące zdrowie, przeprowadzanie konkursów związanych z promocją zdrowia, udział uczniów w imprezach prozdrowotnych, rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, pisanie notatek oraz sprawozdań z realizacji poszczególnych działań, informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, przygotowywanie gazetek, wystaw, plakatów informujących o zdrowym odżywianiu.

 Wszystkie działania były systematycznie monitorowane przez koordynatora i zespół ds. promocji zdrowia oraz nadzorowane przez pana dyrektora. Do każdego zaplanowanego działania przydzielone zostały odpowiedzialne za nie osoby. Ich obowiązkiem było przygotowanie sprawozdania z realizacji powierzonego zadania, łącznie ze zdjęciami potwierdzającymi jego wykonanie. Informacje o podejmowanych działaniach zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły oraz lokalnych mediach.  

 

 

5.     Informacja na temat ewaluacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

Wszystkie zaplanowane na rok szkolny 2016/2017 działania, podjęte w celu poprawy zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie zostały zrealizowane. W czerwcu 2017 roku zespół do spraw promocji zdrowia przeprowadził ewaluację podjętych działań. Prowadząc ewaluację działań zastosowano następujące metody: analizę dokumentacji szkolnej, obserwację zachowania uczniów, rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami, ankietę ewaluacyjną.

W ankiecie ewaluacyjnej, przeprowadzonej na zakończenie roku szkolnego 2016/2017, zapytaliśmy uczniów o ich zachowania sprzyjające zdrowiu i szkodliwe dla zdrowia. Okazało się, że 64,7% ankietowanych je owoce codziennie (raz lub więcej), 30,2% często, a 2,1 % sięga po nie czasami. Tylko 1% zadeklarowało, że nigdy owoców nie je. Na pytanie o warzywa odpowiedzi uczniów rozłożyły się nieco inaczej: 57,3% je warzywa codziennie (raz lub więcej), 27,2% - często, 13,3% - czasami. Tylko 2,2 % ankietowanych nie je warzyw w ogóle. Wyniki ankiety wskazują wyraźnie na poprawę w zakresie spożywania warzyw i owoców. Z codziennych obserwacji i rozmów, prowadzonych z uczniami, wynika, że surowe warzywa stały się niezbędnym elementem diety większości uczniów. Znacznie wzrósł również odsetek uczniów, którzy jedzą rano śniadanie (80,5% - zawsze, 18,4% - często) oraz tych, którzy jedzą w szkole posiłek – drugie śniadania lub obiad (82,6% - zawsze, 14,9% - często).

Uczniowie przyznają się również do tego, że ograniczają jedzenie słodyczy (35% - codziennie, 30,5% - często, 30,5% - czasami). Wyniki ankiety wyraźnie wskazują na poprawę nawyków żywieniowych. Stało się to możliwe, dzięki intensywnej akcji uświadamiającej prowadzonej przez szkołę we współpracy z rodzicami uczniów. Zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane, ale praca w tym zakresie jest zadaniem stałym szkoły promującej zdrowie.

 

  

 

 

               Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego:

 

 

  ………………………………….                               ……………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….

miejscowość, data

 

 

 

 

* Wersję elektroniczną i papierową raportu proszę przesłać do właściwego koordynatora rejonowego oraz umieścić na stronie internetowej szkoły/placówki.

 W przypadku zespołu szkół proszę przesłać raport dla każdego typu szkoły oddzielnie.

 

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 15 odwiedzin: 5885954