Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 15 Listopad 2018 | Imieniny: Amelia, Albert, Leopold
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Oligofrenopedagog
  

Oligofrenopedagog

 

 Oligofrenopedagog prowadzi zajęcia z dziećmi wymagający wsparcia i pomocy
w przekraczaniu różnorakich barier, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne.

Zajmuje się dziećmi z występującym ograniczeniem w zakresie dwóch lub więcej spośród następujących umiejętności przystosowawczych dotyczących:

 

• porozumiewania się

• samoobsługi

• trybu życia domowego

• uspołecznienia

• korzystania z dóbr społecznych, kulturowych

• samodzielności

• troski o zdrowie i bezpieczeństwo

• umiejętności szkolnych

• organizowania wolnego czasu i pracy

• starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby edukacyjne i wychowawcze.

 

Zajęcia z oligofrenopedagogiem najczęściej przyjmują formę zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć rewalidacyjnych i prowadzone są na podstawie wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 

Zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami w/w poradni, mają na celu usprawnić procesy poznawcze (percepcję wzrokową i słuchową, koordynację, spostrzeganie, pamięć, wyobraźnię, myślenie) i techniki szkolne (pisanie, czytanie, liczenie).

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej wymaga oprócz stosowania specjalnych metod oddziaływania i wsparcia w czasie zajęć edukacyjnych zapewnienia mu dodatkowych zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Ogólnym zadaniem tych zajęć jest kompensowanie braków i uszkodzeń, korygowanie, usprawnianie.

 

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są właśnie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podstawą organizacji zajęć jest zapis o konieczności ich prowadzenia zawarty w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów. Orzeczenia są konstruowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodziców dzieci: niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, niewidomych lub niedowidzących, niesłyszących, z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Zajęcia rewalidacyjne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia uczniów z powyższych grup. Zajęcia tego typu nie powinny mieć charakteru dydaktyczno-wyrównawczego, ale raczej kompensacyjny. Głównym założeniem jest wspieranie dziecka i poprzez wzmacnianie mocnych stron - wspomaganie rozwoju i zaburzonych funkcji. Rewalidator powinien korzystać z różnych form i metod pracy, aby wypracować najlepsze efekty. Obszarem do pracy nie są tylko deficyty czy nieprawidłowości, ale również najmniej uszkodzone funkcje i właściwości. Zajęcia mają służyć ich rozwijaniu i wzmacnianiu, a także wykorzystywaniu przy kompensowaniu braków. Założeniem rewalidacji jest przywrócenie jak najlepszego funkcjonowania intelektualnego i społecznego ucznia. Dobre efekty przynosi poszerzanie zakresu aktualnych umiejętności, tego co dziecko już potrafi. 

 

Cele zajęć rewalidacyjnych: 


Celem nadrzędnym zajęć rewalidacyjnych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z trudnościami rozwojowymi; rozwoju na miarę ich możliwości.

 

Cele szczegółowe:

 

·         Kształtowanie pozytywnej samooceny.

 

·         Kształtowanie odporności emocjonalnej na niepowodzenia.

 

·         Kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy

 

·         Rozwijanie sprawności manualnej.

 

·         Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 

·         Usprawnianie percepcji słuchowej.

 

·         Rozwijanie elementarnych pojęć matematycznych.

 

·         Usprawnianie procesów pamięci i myślenia.

 

·         Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi.

 

·         Bogacenie wiedzy ogólnej, słownictwa i rozbudowywanie wypowiedzi.

 

W naszej szkole zajęcia rewalidacyjne prowadzi oligofrenopedagog Wioletta Jaworska. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

Zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do współpracy (współudział
w terapii, rozmowy i konsultacje).

 

                                                                           Wioletta Jaworska

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 16 odwiedzin: 5885903