Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 15 Listopad 2018 | Imieniny: Amelia, Albert, Leopold
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
W świecie bajek i baśni uczymy się angielskiego
  

 

Opis innowacji pedagogicznej

 

1.      Tytuł innowacji:   W świecie bajek i baśni uczymy się angielskiego autorstwa Agnieszki Mireckiej Katulskiej

 

2.      Typ innowacji: metodyczno - organizacyjna

 

3.      Krótki opis nowatorskich rozwiązań:

 

INNOWACYJNOŚĆ METODYCZNA polega na motywowaniu oraz  propagowaniu idei nauki języka obcego przez czytanie i słuchanie dziecięcej literatury anglojęzycznej przy wykorzystaniu techniki jaką jest odgrywanie ról. Uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności leksykalno - komunikacyjnych społeczności szkolnej oraz środowisku lokalnemu przy okazji przedsięwzięć z zakresu propagowania czytelnictwa czy poznawania kultury krajów anglojęzycznych.

 

INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACYJNA polega na  częściowym dostosowaniu czasu realizacji zajęć edukacyjnych do kalendarium imprez szkolnych oraz przedsięwzięć z zakresu propagowania czytelnictwa.

 

4.      Zakres innowacji:

Działaniem innowacyjnym zostanie objęta grupa uczniów z klasy II.

 

5.      Cele innowacji.

Cel główny:

zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie leksyki i komunikacji w języku angielskim z uwzględnieniem umiejętności czytania, mówienia i słuchania oraz poszerzenie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

 

Cele szczegółowe:

·         doskonalenie  podstawowych umiejętności współpracy w zespole

·         kształtowanie postaw twórczych i wychowanie przez sztukę prowadzone w języku angielskim

·         zapoznanie  społeczności szkolnej z  angielską literaturą dziecięcą 

·         zaangażowanie w proces dydaktyczny środowiska lokalnego

·         wzbogacenie dydaktyki nauki języka obcego w atrakcyjne techniki i narzędzia edukacyjne

·         motywowanie do nauki języków obcych poprzez podniesienie samooceny uczniów

·         podniesienie świadomości istnienia różnic kulturowych i językowych

·         eliminowanie barier językowych

 

6.      Spodziewane efekty.

Uczniowie:

·                czytają odpowiednio dostosowane do ich kompetencji językowych utwory literatury dziecięcej

·               słuchają z ogólnym  zrozumieniem czytanych przez nauczyciela, kolegów, lektora angielskiego/amerykańskiego bajek i baśni

·               zauważają korzyści obcowania z literaturą na co dzień

·               potrafią efektywnie współdziałać w zespole,

·               mają podwyższoną  motywację do nauki języka angielskiego

·                chętnie odgrywają fragmenty bajek i baśni

·               mają poszerzony zakres słownictwa w języku angielskim w stosunku do zakresu jakim operowali przed rozpoczęciem  przedmiotowych zajęć

·               mają zminimalizowane bariery językowe wynikające z niskiej samooceny kompetencji językowych bądź niskiej motywacji do nauki języków obcych

·               zaczynają traktować j. angielski nie tylko jako przedmiot, lecz przede wszystkim jako narzędzie służące rozwijaniu pasji, zainteresowań, zdobywaniu wiedzy i informacji.

 

7.      Sposób realizacji

Uczniowie w cyklu cotygodniowych spotkań warsztatowych wspólnie z nauczycielem przy pomocy różnych technik zapoznają się z treścią wybranej wcześniej bajki lub baśni w języku angielskim. Nauczyciel każdorazowo na początku tychże zajęć wyjaśnia im w języku angielskim  nowe  słownictwo występujące w danym utworze, wprowadza w klimat czasów w jakich toczy się akcja bajki/baśni oraz prezentuje krótko autora utworu. Następnie nauczyciel/lektor/uczniowie czytają bajkę w języku angielskim z podziałem na role. Po zapoznaniu się z jej treścią na kolejnych zajęciach w ramach przedstawienia teatralnego odgrywają role  przy pomocy pacynek/lalek/ilustracji.  Podczas, gdy część uczniów zaangażowana jest w odgrywanie ról i pracuje nad poprawieniem  wymowy, dykcji, akcentu, pozostała część uczniów (widownia) poprawia kompetencje z zakresu słuchania ze zrozumieniem. W przypadku żywego zainteresowania uczniów danym utworem prowadzone będą zadania dodatkowe rozwijające kreatywność i kompetencje językowe np. „Jak inaczej zakończyć może się ta bajka?”,” Czy na sali jest tłumacz?”, „Bajkowe kalambury”, ”Kto to powiedział”, „Malarskie /kulinarne wariacje na temat utworu”, „Zamiast czytać –zaśpiewajmy”.  W toku poznawania utworów uczniowie wybiorą jeden , który zaprezentują w formie przedstawienia i/lub głośnego czytania społeczności szkolnej i lokalnej w ramach przedsięwzięcia ”  Czytać po angielsku ze zrozumieniem każdy może, bardziej lepiej niźli gorzej” lub  „Spotkania z literaturą angielską”/”Popołudnia z literaturą”. 

 

 

8.      Ewaluacja działań innowacyjnych:

 

·         Testy z zakresu leksyki tematycznie dostosowane do treści poznanych przez  uczniów utworów

·         Bieżąca obserwacja prowadzona przez nauczyciela prowadzącego zakończona raportem indywidualnie  podsumowującym  pracę każdego uczestnika

·         Prezentacja dorobku uczniów społeczności szkolnej i lokalnej

Analiza i weryfikacja zgromadzonych informacji oraz osiągnięte rezultaty wdrożonej innowacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 12 odwiedzin: 5885947