Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 15 Listopad 2018 | Imieniny: Amelia, Albert, Leopold
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Plan działań na rok szkolny 2016 - 2017
  

 

PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU 
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 

Szkoła Podstawowa
im. Juliana Tuwima w Złotkowie
 rok szkolny 2016/2017

 

Zespół ds. promocji zdrowia: Aneta Horbińska – koordynator

Mirosława Malicka, Anna Małolepsza, Marzena Perkowska – nauczyciele

Małgorzata Rybacka – pielęgniarka szkolna,

                                        Elżbieta Pernal – przedstawiciel pracowników administracji i obsługi,

Barbara Płóciennik, Dorota Manikowska, Katarzyna Michalak– rodzice,

 Marika Flejszman, Natalia Łuczak – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 

„Zdrowie – to nie tylko brak choroby,

lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego,

społecznego i duchowego”

 

I.                   Dlaczego przystąpiliśmy?

   Od kilku lat realizujemy w szkole działania związane ze zdrowym stylem życia. Bardzo spodobała nam się idea szkół promujących zdrowie, dlatego postanowiliśmy się do nich przyłączyć. Udział  w projekcie stał się doskonałą okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, a także utrwalenia tych już zdobytych. Ponadto stworzył warunki do  integracji pomiędzy społecznością szkolną, rodzicami  i środowiskiem lokalnym.

 

II.               Diagnoza stanu wyjściowego  

Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji środowiska, opinii wyrażanych przez społeczność, jak podstawowy problem wskazano niepokojące zjawiska w zakresie odżywiania:

a) wielu uczniów przedszkola, młodszych klas szkoły podstawowej i starszych przychodzi do szkoły bez zjedzenia śniadania,

b) grupa uczniów nie odżywia się prawidłowo, unikając warzyw i owoców

 Wyniki diagnozy posłużyły nam do wyłonienia problemu priorytetowego: grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo, czego efektem jest rosnąca otyłość wśród dzieci młodzieży.

 

 PRZYCZYN ISTNIENIA PROBLEMU:
- brak odpowiednich wzorców, niewłaściwe nawyki żywieniowe wyniesione z domu rodzinnego i otoczenia
- niski poziom edukacji w zakresie wpływu stylu życia na zdrowie,
- nieznajomość, bądź bagatelizowanie zależności między odżywianiem a stanem zdrowia,
-
brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie produktów żywnościowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i sięganie po żywność „wygodną” oraz fast foody  
- brak pełnej świadomości na temat znaczenia śniadania w dziennym harmonogramie żywienia,
- brak właściwych nawyków higienicznych,
- zapracowanie rodziców

SPOSOBY USUNIĘCIA PRZYCZYN PROBLEMU:
- podniesienie poziom świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów w zakresie zdrowego stylu życia,
- propagowanie informacji na temat nadwagi i otyłości wśród ludzi i ich skutkach, jakości zdrowotnej produktów spożywczych, oraz zapobiegania i zwalczania chorób na tle wadliwego żywienia, zaleceń dietetycznych dla osób zdrowych i chorych, 

-kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie dzieci do higienicznego i estetycznego przygotowania i spożywania posiłków,
- zapoznanie z planem działań w zakresie promocji zdrowia(zachęcenie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach i zawodach wewnątrzszkolnych, imprezach integracyjnych, plenerowych promujących zdrowy styl życia),                    

- zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe (kiermasz, wspólne gotowanie, gry i zabawy, prelekcje)

CEL: POPRAWIĆ POZIOM PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ W ZAKRESIE ODŻYWIANIA WŚRÓD UCZNIÓW

Kryterium sukcesu: 60% rodziców zauważy zmiany zaistniałe w szkole, nauczyciele dostrzegą wzrost spożywania przez uczniów śniadania w domu lub II śniadania w szkole oraz zjadania potraw z warzywami i owocami, 70% uczniów wykaże w wywiadzie i ankiecie ewaluacyjnej prawidłowe zachowania w zakresie odżywiania.

 

    

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp

Zadanie

Kryterium

sukcesu

Metody

 realizacji

terminy

wykonawcy

środki

monitorowanie

Sposób  sprawdzenia  wykonania

zadania

 

Co

wskaże?

Jak

sprawdzimy?

Kto

i w jaki

sposób

sprawdzi?

1.        

Przekazanie informacji o kontynuacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” rodzicom /wybór problemu priorytetowego na bieżący rok szkolny.

80% rodziców uczestniczy w zebraniu.

Zebranie z rodzicami wrzesień 2016r

Dyrektor Szkoły

Prezentacja SZPZ komputer, projektor

 

Dyrektor wrzesień –2016r.

 

Lista obecności rodziców na zebraniu

 

Protokół zebrania z rodzicami

 

Dyrektor wrzesień –2016r.

 

2.

Zaktualizowanie informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce SZPZ

Społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele, osoby zainteresowane naszą szkołą zapoznają się z planem działań  w zakresie wybranego problemu prioretytowego.Wszystkie podejmowane działania zostaną zamieszczone wraz z zdjęciami z przeprowadzonych akcji szkolnych na str. internetowej szkoły.

 

zamieszczenie informacji o programie, planu pracy oraz informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły; - wprowadzenie stałej tablicy „Szkoła Promująca Zdrowie”, dostarczającej wiadomości idei SZPZ wrzesień 2016 - czerwiec 2017r.

 

Nauczyciel informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 Koordynator Zespołu SzPZ

 

ulotki, plansze, plakaty

Zespół ds. Promocji Zdrowia styczeń - czerwiec 2017r.

 

Informacje na stronie internetowej szkoły zaraz po zrealizowa-nym zadaniu.

 

Strona internetowej szkoły

www.edukacja.kleczew.pl Zakładka SZPZ

Koordynator Zespołu wrzesień 2016- czerwiec 2017r.

 

3.

 Budowanie wśród uczniów i rodziców nawyku zjadania II śniadania oraz zdrowych przekąsek w postaci owoców i warzyw.

90% uczniów i 80% rodziców  chętniej zjadają II śniadanie oraz preferują owoce i warzywa jako przekąskę.

1) ZAJĘCIA TEORETYCZNE :Prowadzenie lekcji wychowawczych, przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, propagujących zasady zdrowego żywienia. -przedstawienie korzyści wynikających ze spożywania II śniadania oraz warzyw i owoców

II..ZAJĘCIA WARSZTATOWE: Smacznie, zdrowo i kolorowo zajęcia praktyczne w klasach Wykonanie owocowych sałatek oraz deserów

 

 

Samodzielne przygotowanie przez uczniów zdrowego drugiego śniadania (zajęcia warsztatowe na technice, godzinie wychowawczej.

 

Ustalenie klasowego jadłospisu zgodnego z nową piramidą zdrowia (godzina wychowawcza) wg którego uczniowie przygotowują przekąski na wydarzenia klasowe oraz drugie śniadania do szkoły.

 

Akcja szkolna „Po tłustym czwartku jest chudy piątek” kawiarenka szkolna ze zdrową żywnością podczas przerwy śniadaniowej, organizowana dzień po tłustym czwartku.

        

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego

przyrody, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciel przyrody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy,

n-l techniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Prezentacje multimedialne, komputer, projektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty spożywcze, owoce i warzywa, deski do krojenia, noże, talerze, miseczki, serwetki

 

 

 

 

 

Produkty spożywcze, owoce i warzywa, deski do krojenia, noże, talerze, miseczki, serwetki

 

 

 

Piramida zdrowia – wykres, komputer, rzutnik, brystol, zestaw pisaków, farb, nożyczki, kredki.

 

 

 

 

 

 

Produkty spożywcze, suszone owoce, warzywa, deski do krojenia, noże, talerze, miseczki, serwetki

Cały okres

dyrektor

szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres

dyrektor

szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca, koordynator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator, opiekun SU

Lista obecności uczniów na zajęciach, lista obecności na zebraniach  z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista obecności uczniów na zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista obecności uczniów na zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista obecności uczniów na zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista obecności uczniów na zajęciach

Wpisy w

dokumentacji,

notatki na

stronie

internetowej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy w

dokumentacji,

notatki na

stronie

internetowej, zdjęcia

 

 

 

 

 

 

Wpisy w

dokumentacji,

notatki na

stronie

internetowej, zdjęcia

 

 

 

 

Wpisy w

dokumentacji,

notatki na

stronie

internetowej, zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy w

dokumentacji,

notatki na

stronie

internetowej, zdjęcia

Czerwiec 2017

Dyrektor

Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2017

Dyrektor

Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2017

Dyrektor

Szkoły

 

 

 

 

 

Czerwiec 2017

Dyrektor

Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2017

Dyrektor

Szkoły

4.

Realizacja programów i projektów edukacyjnych promujących zdrowe odżywianie:

- „Owoce w szkole”

- „Śniadanie daje moc”

- „Trzymaj formę” (kl IV – VI)

- „Chroń dziecięce uśmiechy”

-„Jem drugie śniadanie”

- „Tydzień dla Serca”- „Raz gruszeczka, raz jabłuszko i już zdrowe masz serduszko!”

- Światowy Dzień Wody

 

 

 

100 % uczniów bierze udział w programie „Owoce  w szkole”, „Śniadanie daje moc” 40% bierze udział  w realizacji programu „Trzymaj formę”

85% :„Chroń dziecięce uśmiechy”

-„Jem drugie śniadanie”

- „Tydzień dla Serca”

Od września 2016 do czerwca 2017, w przypadku programu „Trzymaj formę” do kwietnia 2017r

 

 

 marzec2017r

 

 kwiecień 2017r

 

maj 2017r

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

Owoce, warzywa, zdrowe przekąski, ulotki, plakaty, projektor, broszury

Koordynator programu, dyrektor szkoły, sekcja oświaty zdrowotnej PSSE w Koninie

Harmonogram realizacji programów, sprawozdania z ich realizacji

Informacje na stronie

internetowej,

medale,

dyplomy, zdjęcia, artykuły w gazetach, , sprawozdania  z realizacji programów

Dyrektor szkoły, czerwiec 2017

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Spotkanie  z dietetykiem.

 

 

 

Smaczne i zdrowe imprezy klasowe i szkolne: Dzień Chłopca Dzień Kobiet Wigilia klasowa, Mikołajki, Zabawa noworoczna pod hasłem „Na balu u Królowej Zimy są owoce i jarzyny”

 

 

 

 

 

Propagowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku lokalnym

Zorganizowanie Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca pod hasłem „Zdrowa Rodzina”: Sałatkowy Festiwal – jako forma poczęstunku, gry i zabawy ruchowe, prezentacje uczniów

100% uczniów i 30% rodziców bierze udział w spotkaniu z dietetykiem

 

40% uczniów bierze udział w zajęciach praktycznych, 80% uczniów bierze udział  w imprezach klasowych i szkolnych, 25% rodziców bierze udział  w warsztatach

 

 

 

80% uczniów i 35% rodziców bierze udział w festynie

 

czerwiec 2017r

 

 

 

 

 

Wspólne pieczenie chleba, ciastek z ziarnami, wg harmonogramu imprez klasowych i szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2017r

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

 

 

 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

ulotki, plakaty, projektor, produkty żywnościowe

 

 

Produkty zbożowe, ziarna, Owoce, warzywa, zdrowe przekąski, książki kucharskie

 

 

 

 

 

Owoce, warzywa, zdrowe przekąski, ulotki, plakaty, projektor, sprzęt sportowy i nagłaśniający

Koordynator programu, dietetyk

 

 

 

 

Koordynator programu, dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Lista obecności

 

 

 

 

Lista obecności uczniów na zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników

 

 

Informacje na stronie

internetowej,

 

 

 

Wpisy w dzienniku, zdjęcia notatki na stronie internetowej szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia, artykuły, sprawozdania

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 6 odwiedzin: 5886144